Hiếu Học Code

Hiếu Học Code

10 followers

Tụi mình có 1 group discord với 1k thành viên, có các anh tech lead, senior, junior ở các công ty lớn cùng các bạn sinh viên trong ngành IT. Join here: https://discord.gg/EM3vJesXq2